Kontakt

Akademia Rekomendacji Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000 455 218  prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5 000 złotych, z siedzibą przy Wiolinowa 10 lok 25, 02-785 Warszawa

KONTAKT

Biuro@akademiarekomendacji.pl

DANE DO FAKTURY

Akademia Rekomendacji Sp. z o.o. Wiolinowa 10/25 02-785 Warszawa NIP 525 255 22 85   REGON  146612891 KRS 0000 455 218

Konto: 20 1140 2017 0000 4302 1301 5216